Toon alle artikelen

Subsidie regeling duurzame inzetbaarheid

Bent u al op de hoogte van de Subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)?

Richt u zich op duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Mis dit bericht dan niet!

vanaf 19 oktober 2015 om 9:00 uur tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deze subsidieregeling. U kunt zich nu al registreren. Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Onze diensten sluiten perfect aan als onderdeel van een dergelijk programma. Bent u geïnteresseerd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Klik dan hier voor meer informatie of bel 0318-540840.

Voor meer informatie over de aanvraagcriterea : https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/aanvraagcriteria